še en oblak

Jezusa na szmrt oszodijo 9 februarja 2018

Madžari črko s preberejo kot š, črko sz pa kot s.

Uvodna lekcija madžarskega jezika je bila zgolj uvertura v predstavitev (katoliške) cerkve v Gornjem Seniku na Madžarskem, ki je znana po tem, da so vsi napisi v njej slovenski.

.

Cerkev se nahaja preko ceste od že omenjene spominske hiše Janoša Küharja.

Advertisements
 

Küharjeva spominska hiša 7 februarja 2018

Govora je o Janošu Küharju, duhovniku, ki je v Gornjem Seniku, slovenski vasi na Madžarskem, maševal slovensko skoraj ves čas med letoma 1936 in 1987.

Nekaj je namreč potrebno razumeti, ko je govora o Porabcih, in sicer da so bili ti praktično ves čas umetno ločeni od večine Slovencev. V času rajnke monarhije, ki je razpadla s 1. svetovno vojno, so bili skupaj s Prekmurci pod ogrsko krono. Po vojni pa jih ločijo tudi od teh, saj Porabje ni pripadlo Kraljevini SHS. Z vojno tudi ukinejo učenje slovenskega jezika v šolah, prepoved pa se obdrži vse do revolucije, skoraj 50 let kasneje.

Tako je bila maša praktično edina vez s slovenščino, Kühar pa eden najbolj narodno zavednih in aktivnih župnikov.

V obnovljenem župnišču in bivalnih prostorih je sedaj urejena spominska zbirka Janoša Küharja, ki hrani cerkveno-zgodovinske dokumente porabskih župnišč in etnografsko zbirko. V hiši večkrat organizirajo tudi različne delavnice, s katerimi otroci spoznavajo običaje in se učijo obrti.

 

 

 

slovenska vzorčna kmetija 5 februarja 2018

S pomočjo evropskih projektov, pa tudi s finančno podporo Slovenije, so pred nekaj leti v najbolj zahodnem naselju Madžarske, v Gornjem Seniku, zagnali slovensko vzorčno kmetijo.

Usmerili so se v ekološko kmetijstvo in turizem.

Kar pridelajo, ponudijo gostom, ki lahko pri njih tudi prespijo in se ob vikendih nahranijo. Ponudba hrane je sezonska in lokalna, skoraj vedno je na meniju še nekaj jedi tipičnih za slovensko Porabje, kot npr. že omenjena porabska gibanica.

Mi smo jih obiskali v času kolin

in jabolk.

 

Stražarji železne zavese 7 januarja 2018

Filed under: Madžarska / Magyarország / Hungary,travel,zelenko — tjasulja @ 17:07

V eni izmed omenjenih 7 slovenskih vasi na Madžarskem, v Števanovcih (madžarsko Apátistvánfalva) so v nekdanji stražarnici uredili muzejsko zbirko Stražarji ob meji.

Meja je bila strašljiva. Po odmiku Tita od Stalina so 1950 Madžari začeli postavljati najprej t.i. tehnične ovire iz bodeče žice, med žične ograje so postavili 10 m široko minsko polje in t.i. varovalni pas. .

Slednjega so najprej preorali, nato fino pobranali, da bi se je na njem videla vsaka morebitna sled, kar je služilo ugotavljanju pogostnosti poskusov prebegov.

V muzeju je razstavljena iznajdba za fino-pobranan pas, krplje z malce prilagojenimi odtisi.

V muzeju so prikazane še uniforme stražarjev tekom let,

.

oprema

pa tudi stražarniška umetnost.

 

Muzej porabskih Slovencev 29 decembra 2017

V Monoštru se nahaja tudi Muzej slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel.

Slovenci so se v Porabje priseljevali v treh valih. Prvi je bil hkraten z ostalimi, konec 6. stoletja se tu prvič naselijo Slovani. Drugo priseljevanje Slovencev se je dogajalo v 12. stoletju, ko se tu naseli red cistercijancev, ki za delovanje opatije potrebujejo tlačane.

Zadnji val priseljevanja se zgodi konce 17. stoletja, po tem, ko se konča t.i. turška nevarnost.

.

 

monoštrska znamenitost 27 decembra 2017

Filed under: Madžarska / Magyarország / Hungary,travel — tjasulja @ 09:24

Največja, tudi najvišja znamenitost Monoštra je baročna, cistercijanska cerkev, zgrajena v drugi polovici 18. stoletja.

Tradicionalno cistercijansko je na sliki glavnega oltarja vnebohod Device Marije.

Med freskami vidimo tudi upodobitev zmage krščanske vojske nad Turki, ki se je leta 1664 zgodila v neposredni bližini. Viri pravijo, da se je bitka končala po 7 urah, ko je večina turške vojske utonila v Rabi. Natančno predstavitev te bitke lahko vidite tudi v Muzeju porabskih Slovencev.

.

Menda so menihi med gradnjo cerkve marsikaj naredili tudi sami, naša vodnica pa še pove, da v cerkvi ni marmorja, saj je vse narejeno iz lesa in lokalnega kamna.

 

mali Triglav 22 decembra 2017

V porabski vasi Andovci stoji Mali Triglav.

To je skala, ki so jo Porabci pritovorili z velikega Triglava.

Ti so namreč že dvakrat šli od tu na Triglav popolnoma peš.

.